Αρχική

Το δικηγορικό γραφείο Intrajure, ιδρύθηκε στην Θεσσαλονίκη το 2004 από τον δικηγόρο Θεσσαλονίκης Απόστολο Τζαρό και την δικηγόρο Νέας Υόρκης και Θεσσαλονίκης Λαμπινή Νάσση. Από τότε παρέχει ανελλειπώς νομικές υπηρεσίες όλου σχεδόν του φάσματος του δικαίου. Οι νομικές υπηρεσίες καλύπτουν την εκπροσώπηση και υπεράσπιση ενώπιον κάθε δικαστηρίου και αρχής αλλά και τηνπροληπτική νομική συνδρομή δηλαδή την συμβουλευτική δικηγορία.

Το Intrajure είναι ένα νομικό γραφείο με σκοπό την παροχή άμεσων και υπεύθυνων νομικών υπηρεσιών και τη διεκπεραίωση υποθέσεων σε νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις, ιδιώτες κ.λπ. Όλοι οι συνεργάτες μας ειδικεύονται σε διαφορετικούς τομείς δικαίου, με αποτέλεσμα στο Intrajure να διεκπεραιώνουμε υποθέσεις που άπτονται κάθε τομέα του δικαίου αλλά και της δημόσιας διοίκησης.

Επιπλέον, το Intrajure έχει το πλεονέκτημα να είναι το μοναδικό δικηγορικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη, που μέλος του είναι και μέλος του δικηγορικού συλλόγου της Νέας Υόρκης. Έτσι μπορούμε να διεκπεραιώσουμε με ευχέρεια κάθε υπόθεση που εμπλέκεται και το δίκαιο των Η.Π.Α., για κάθε, Αμερικάνο ή μη, πολίτη ή νομικό πρόσωπο.

Στο Intrajure είναι αρχή μας, η άμεση, υπεύθυνη και ολοκληρωμένη παροχή νομικών υπηρεσιών, ούτως ώστε ο ενδιαφερόμενος να αισθάνεται ασφαλής, έχοντας τον δικό του συνεργάτη, ένα νομικό σύμβουλο που θα του παρέχει νομικές υπηρεσίες για κάθε θέμα που τον απασχολεί.

Soon yeezy boost 350 uk sale after realizing Nike high adidas yeezy boost 750 uk online quality products, Basketball decided on that to make ft several. dons for National clip basketball association adidas yeezy boost 350 black contributors. adidas yeezy boost 350 Therefore, this particular manufacturer is giving the solutions as adidas yeezy boost 350 a yeezy 350 boost way to Basketball thinking adidas yeezy boost 350 for sale about 1970. adidas yeezy boost Particular simple fact uncovered yeezy boost 350 expense of adidas yeezy 350 boost for sale this specific brand Yeezy Boost 350 Pre Order name along using its worth in worldwide amount.There yeezy boost price 350 were a yeezy boost 350 for sale lot of things http://arkansasfertility.com/news/350.php that set these yeezy 350 boost sneakers apart their own competitors. The jordan 11s shoes were made with yeezy 350 boost a leather base and were offered with no matter whether yeezy 350 boost high top or low top appearing. Their adidas yeezy 350 boost design was also a present caught everyone's attention. Before, the jordan 11s shoes made their adidas yeezy boost 350 womens looks onto the market; nobody had experienced yeezy 350 boost a set of sneakers genuinely. Therefore, the demand for the shoes was actually quiet extreme.To use a adidas yeezy boost 350 pirate black move in order to your competitors, spend time assessing their web world yeezy boost 350 for sale wide web sites. See yeezy boost should they yeezy boost 350 have a features yeezy boost 350 you'd like adidas yeezy boost utilize on the website, and take note of yeezy 350 boost for sale Jordan the direction they market place their factors. If you can, you must try inside http://stancoha.org/php/west.php your critiques of contender websites to view what folks liked and disliked along the subject. adidas yeezy 350 boost