Τομείς ειδίκευσης

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.3869/2010
 • εξωδικαστικοί συμβιβασμοί,
 • αιτήσεις ρύθμισης οφειλών,
 • παροχή νομικών συμβουλών,
ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 • Άδεια παραγωγής,
 • Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.),
 • Άδεια Εγκατάστασης,
 • Άδεια Λειτουργίας
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
 • αγωγές αποζημίωσης από τροχαία ατυχήματα,
 • συμβιβασμοί με ασφαλιστικές εταιρείες,
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
 • συμβάσεις εργατικού δικαίου,
 • αγωγές εργατικών διαφορών,
 • προσλήψεις - απολύσεις - αποζημιώσεις,
 • παροχή νομικών συμβουλών σε επιχειρήσεις και σωματεία,
 • ενστάσεις ενώπιον επιτροπών Ι.Κ.Α.
ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
 • ίδρυση σωματείων,
 • δημοσίευση διαθήκης,
 • διαζύγια, διατροφές,
 • έκδοση κληρονομητηρίων,
 • επαγγελματικές μισθώσεις, (αναλαμβάνουμε την διαχείριση της εκμετάλλευσης του ακινήτου σας),
 • εξώσεις,
 • πωλήσεις
ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ
 • έλεγχος τίτλων ακινήτων,
 • συμβόλαια,
 • κτηματολογίο,
 • αγωγές κτηματολογίου,
 • πλειστηριασμοί,
 • ανακοπές,
ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
 • υποβολή μήνυσης ή έγκλησης,
 • παράσταση πολιτικής αγωγής,
 • παράσταση ενώπιον ανακριτή,
 • παράσταση ενώπιον συμβουλίου,
 • παράσταση ενώπιον κάθε ποινικού δικαστηρίου,
 • συγχώνευση ποινών,
 • άσκηση έφεσης,
 • άσκηση αναίρεση,
 • υποβολή αιτήματος χάριτος,
 • δίκαιο ανηλίκων,
 • στρατιωτικό ποινικό δίκαιο,
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
 • ίδρυση εταιρειών Ο.Ε. Ε.Ε. Ε.Π.Ε. Α.Ε.,
 • συγχώνευση εταιρειών,
 • μετατροπή εταιρειών,
 • αύξηση μετοχικού κεφαλαίου,
 • πτωχεύσεις - συνδιαλλαγές,
 • μεταβίβαση εταιρείας,
 • κατοχύρωση σημάτων σε Ελλάδα και Ευρώπη,
ΔΙΚΑΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
 • πνευματικά δικαιώματα,
 • copyright,
 • καταχώρηση – κατοχύρωση σήματος,
 • δίκαιο διαδικτύου,
 • δίκαιο ιστοσελίδων,
 • ηλεκτρονικό εμπόριο,
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
 • απαλλοτριώσεις,
 • αγωγές αποζημίωσης κατά Ν.Π.Δ.Δ.,
 • προσφυγές,
 • υπαλληλικές προσφυγές,
 • επιδόματα,
 • πειθαρχικό δίκαιο δημοσίων υπαλλήλων,
 • αίτηση ακύρωσης,
 • δίκαιο μελών Δ.Ε.Π. (αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε υπόθεση αφορά την λειτουργία πανεπιστημιακών τμημάτων καθώς και ενστάσεις μελών και υποψηφίων μελών Δ.Ε.Π. κατά πράξεων της διοίκησης),
ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ
 • μεταφράσεις από και προς την αγγλική, γαλλική και σερβοκροάτικη γλώσσα,
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ (ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΙΣ Η.Π.Α.)
 • διεκπεραίωση πάσης φύσεως υποθέσεων που αφορούν τον έλληνα μετανάστη των Η.Π.Α.
    Αρχή