Η έδρα μας

Το γραφείο μας βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη στην οδό Μητροπόλεως, αρ. 51, 7ος όροφος

Διεύθυνση

Μητροπόλεως 51, 7ος όροφος, Τ.Κ. 54623 Θεσσσαλονίκη, Greece